Klaseri su izradjeni od čeličnog lima (146 kvaliteta), omotači od 0.6 mm, a ploče od 0,5 mm debljine. Zaštićeni su kompletno plastifikacijom (spoljnom i unutrašnjom) i proizvode se u plavoj boji (ral. 5002). Fioke su izrađene od edistira koji je providan (glaskar). Gabaritetno su veći za 25% u odnosu na domaće i evropske proizvođače tako da za nižu cenu dobijate veću zapreminu za odlaganje svojih delova.
unutrašnje mere
K-60V 60 malih fioka
cena: 6688,50RSD
cena sa PDV: 8026,20RSD
K-49V 45 malih fioka
4 srednjih fioka
cena: 6688,50RSD
cena sa PDV: 8026,20RSD
K-38V 30 malih fioka
8 srednjih fioka
cena: 6688,50RSD
cena sa PDV: 8026,20RSD
K-27V 15 malih fioka
12 srednjih fioka
cena: 6688,50RSD
cena sa PDV: 8026,20RSD
K-16V 16 srednjih fioka
cena: 6688,50RSD
cena sa PDV: 8026,20RSD
K-40S 40 malih fioka
cena: 4754,00RSD
cena sa PDV: 5705,00RSD
K-29S 25 malih fioka
4 srednjih fioka
cena: 4754,00RSD
cena sa PDV: 5705,00RSD
K-18S 10 malih fioka
8 srednjih fioka
cena: 4754,00RSD
cena sa PDV: 5705,00RSD
K-20M 20 malih fioka
cena: 2899,00RSD
cena sa PDV: 3478,00RSD
K-9M 5 malih fioka
4 srednje fioke
cena: 2899,00RSD
cena sa PDV: 3478,00RSD